Uvod

Reintegracijom dijela Opštine Foča u Federaciju Bosne i Hercegovine, 1996. godine, formirana je Općina Foča. Općina se prostire većim dijelom na lijevoj i manjim dijelom na desnoj obali rijeke Drine, na površini od 224,65 km2. Administrativno sjedište Općine Foča  je u Ustikolini.

Naselje Ustikolina smješteno je na lijevoj obali rijeke Drine, na raskrsnici magistralnih puteva M20 i M18.1, devet kilometara nizvodno od Foče, a dvadeset četiri kilometra uzvodno od Goražda.